Szkolenia

Szkolenia, jakie aktualnie posiadamy w ofercie:

  1. System zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 w laboratorium badawczym.
  2. Zmiany w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018.
  3. Szkolenie doskonalące PN-EN ISO/IEC 17025:2018.
  4. Auditor Wewnętrzny Systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 w laboratorium badawczym.
  5. Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych wg. wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018:02.
  6. Kurs ISO 17025:2018 Online.
  7. Kurs ISO 9001:2015 Online.
  8. Auditor wewnętrzny systemów zarządzania Online.

Kontakt: info@labiso.pl, +48 781 833 122

Harmonogram szkoleń otwartych na 2020 r.