Audyty zewnętrzne

Oferta przeprowadzenia auditu przez specjalistów zewnętrznych najczęściej wybierana jest przez laboratoria przygotowujące się do akredytacji, które potrzebują określić, w jakim stopniu wdrożony system zarządzania spełnia wymagania normy i wymagania PCA.

Drugą grupę klientów stanowią laboratoria już posiadające akredytację, którym z kolei zależy na spojrzeniu świeżym okiem na pracę organizacji w celu wskazania obszarów do doskonalenia oraz przygotowania się do wdrożenia znowelizowanego wydania normy – PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Cena za usługę auditu ustalana jest z klientem indywidualnie w zależności od zakresu auditu, wielkości laboratorium oraz ilości metod badawczych.

Kontakt: info@labiso.pl, +48 781 833 122.