Szkolenie doskonalące ISO 17025

Szkolenie możliwe do przeprowadzenia w formie wideokonferencji

Szkolenie doskonalące połączone z konsultacjami dla laboratoriów posiadających akredytację wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.

Czas trwania/certyfikaty: 8 godz. (1 dzień) / Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu “Szkolenie doskonalące dla pracowników laboratoriów akredytowanych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018”.

Program:

Omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 z naciskiem na najważniejsze z punktu widzenia pozytywnego przechodzenia auditów PCA elementy, w tym m.in.:

  1. bezstronność,
  2. podejście procesowe,
  3. ryzyka i szanse,
  4. audyty wewnętrzne i przeglądy zarządzania,
  5. najważniejsze zmiany istotne z punktu widzenia przerabiania dokumentacji na zgodność z nową normą.

 

Koszt: od 1500 do 2500 zł brutto, w zależności od lokalizacji siedziby Klienta, grupa do 20 osób.

 

W celu uzgodnienia ceny, terminu i miejsca lub formy szkolenia prosimy o kontakt: 
info@labiso.pl lub 781 833 122.