Szkolenie doskonalące ISO 17025

Szkolenie możliwe do przeprowadzenia w formie wideokonferencji

Szkolenie doskonalące połączone z konsultacjami dla laboratoriów posiadających akredytację wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.

Czas trwania/certyfikaty: 8 godz. (1 dzień) / Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu „Szkolenie doskonalące z zakresu nowelizacji normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018”.

Program:

Cześć I: Omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 z naciskiem na najważniejsze z punktu widzenia pozytywnego przechodzenia auditów PCA elementy, w tym m.in.:

  1. bezstronność,
  2. podejście procesowe,
  3. ryzyka i szanse,
  4. audyty wewnętrzne i przeglądy zarządzania,
  5. najważniejsze zmiany istotne z punktu widzenia przerabiania dokumentacji na zgodność z nową normą.

Cześć II: Konsultacje dot. dokumentacji systemu zarządzania pod kątem spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 (3h).

 

Cena orientacyjna: 1200 – 1900 zł/dzień szkoleniowy, niezależnie od ilości uczestników.

 

W celu uzgodnienia ceny, terminu i miejsca lub formy szkolenia prosimy o kontakt: 
info@labiso.pl lub 781 833 122.