PN-EN ISO/IEC 17025:2018

Audit

Przeprowadzamy audity wewnętrzne na zgodność z wymaganiami ISO 17025.

Szkolenia

Organizujemy szkolenia ogólne oraz szkolenia dla auditorów.

Consulting | Wdrożenia

Wdrażamy systemy zarządzania i pomagamy laboratoriom w uzyskaniu akredytacji.