Konsultacje przed wdrożeniem nowej normy

Oferujemy możliwość indywidualnych konsultacji w Państwa Laboratorium, mających na celu weryfikację spełnienia wymagań znowelizowanego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 podczas przygotowań do oceny ze strony Polskiego Centrum Akredytacji.

Konsultacji udzielają osoby, które na co dzień pracują w Laboratorium, które przeszło pozytywnie ocenę PCA względem znowelizowanego wydania normy. 

Zapraszamy do kontaktu !

info@labiso.pl, +48 781 833 122.