Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych

Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych wg. wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018:02.

Szkolenie zawiera elementy i informacje dot. przeprowadzania auditów wewnętrznych w kontekście nowego wydania normy.

Szkolenie skierowane jest do:

 1. Auditorów oraz kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania w laboratoriach badawczych pracujących w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025.
 2. Pracowników akredytowanych laboratoriów badawczych.

Program szkolenia:

 1. Czym jest audit wewnętrzny ?
 2. Auditowanie systemów zarządzania:
  1. Kryteria auditu.
  2. Programy auditów wewnętrznych.
  3. Sposoby przeprowadzania auditów wewnętrznych.
  4. Realizacja auditu wewnętrznego (spotkanie otwierające, zbieranie dowodów, spotkanie zespołu i podsumowanie ustaleń, spotkanie zamykające, raport z auditu, działania poauditowe – ocena dowodów działań i ocena ich skuteczności).
  5. Formułowanie pytań auditowych.
  6. Formułowanie i dokumentowanie niezgodności.
  7. Aspekt relacji interpersonalnych w procesie auditu.
 3. Wymagania normy dotyczące auditów wewnętrznych.
 4. Proces auditu wewnętrznego w kontekście PN-EN ISO/IEC 17025:2018 – podejście procesowe, analiza ryzyka, laboratorium a jego otoczenie.
 5. Ćwiczenia praktyczne.

Czas trwania szkolenia: 8 godz. (1 dzień).

Cena: 1000 – 2500 zł netto/szkolenie, w zależności od miejsca i liczebności grupy.

Forma szkoleniaKrótki wykład wprowadzający oraz w przeważającej części ćwiczenia praktyczne wykonywane przez uczestników.

Szkolenie zawiera wskazówki i informacje dotyczące zmian w normie PN-EN ISO/IEC 17025, ważne z punktu widzenia audytów wewnętrznych, co pozwoli na właściwe przygotowanie się audytorów do ich przeprowadzania w Państwa laboratorium. 

Trener: Kierownik ds. Jakości w laboratorium naukowo-badawczym akredytowanym wg. nowego wydania normy. Audytor wewnętrzny i zewnętrzny, konsultant w zakresie wdrożeń Systemów Zarządzania w laboratoriach, doświadczony trener (ponad 350 godzin na sali szkoleniowej).

Cena za szkolenie obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa.

Zdobyta wiedza: Znajomość zasad przeprowadzania i dokumentowania auditów wewnętrznych w laboratoriach pracujących w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025.

Certyfikaty: Uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty ukończenia kursu „Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych wg. wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018:02”.

Najbliższe terminy i miejsce szkolenia: Do uzgodnienia. 

W celu uzgodnienia ceny, terminu i miejsca szkolenia prosimy o kontakt: info@labiso.pl lub 781 833 122.