Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych

Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych wg. wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018:02.

Szkolenie możliwe do przeprowadzenia także w formie online

Trener/konsultant: mgr Radosław Keller – Kierownik ds. Jakości w akredytowanym laboratorium naukowo-badawczym. Wiceprzewodniczący Komisji ds. Auditorów Klubu POLLAB, audytor wewnętrzny i zewnętrzny. Konsultant w zakresie wdrożeń Systemów Zarządzania w laboratoriach, doświadczony trener (ponad 1000 godzin na sali szkoleniowej).

Czas trwania szkolenia: 8 godz. (1 dzień).

Certyfikaty: Uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty ukończenia kursu „Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych wg. wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018:02”.

Forma szkoleniaKrótki wykład wprowadzający oraz w przeważającej części ćwiczenia praktyczne wykonywane przez uczestników.

Program szkolenia:

 1. Czym jest audit wewnętrzny ?
 2. Auditowanie systemów zarządzania:
  1. Kryteria auditu.
  2. Programy auditów wewnętrznych.
  3. Sposoby przeprowadzania auditów wewnętrznych.
  4. Realizacja auditu wewnętrznego (spotkanie otwierające, zbieranie dowodów, spotkanie zespołu i podsumowanie ustaleń, spotkanie zamykające, raport z auditu, działania poauditowe – ocena dowodów działań i ocena ich skuteczności).
  5. Formułowanie pytań auditowych.
  6. Formułowanie i dokumentowanie niezgodności.
  7. Aspekt relacji interpersonalnych w procesie auditu.
 3. Wymagania normy dotyczące auditów wewnętrznych.
 4. Proces auditu wewnętrznego w kontekście PN-EN ISO/IEC 17025:2018 – bezstronność, podejście procesowe, analiza ryzyka, laboratorium a jego otoczenie.
 5. Ćwiczenia praktyczne.

Koszt: od 1500 do 2500 zł brutto, w zależności od lokalizacji siedziby Klienta, grupa do 20 osób.

 

W celu uzgodnienia ceny, terminu i miejsca szkolenia prosimy o kontakt:
info@labiso.pl lub 781 833 122.