Szkolenie ogólne PN-EN ISO/IEC 17025

System zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym.

Szkolenie bazuje na nowym wydaniu normy.

Szkolenie skierowane jest do:

  1. Pracowników akredytowanych lub ubiegających się o akredytację laboratoriów badawczych.
  2. Studentów/doktorantów, chcących poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć dodatkowe kompetencje pożądane przez pracodawców.
  3. Innych osób zainteresowanych tematyką systemów zarządzania w laboratoriach badawczych.

Program szkolenia:

  1. Czym jest system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących ?
  2. Struktura normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.
  3. Akredytacja a certyfikacja.
  4. Po co organizacje wprowadzają systemy zarządzania ?
  5. Omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.
  6. Akredytacja – wady i zalety.
  7. Ćwiczenia praktyczne.

Czas trwania szkolenia: 8 godz. (1 dzień).

Cena regularna: 250 zł netto +23% VAT = 307,50 zł brutto/os.

Cena student/doktorant170 zł netto +23% VAT = 209,10 zł brutto/os.

Cena za szkolenie obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa oraz koszty organizacyjne.

Forma szkolenia: wykład, ćwiczenia, dyskusja.

Trener: Kierownik ds. Jakości w laboratorium naukowo-badawczym akredytowanym wg. nowego wydania normy. Audytor wewnętrzny i zewnętrzny, konsultant w zakresie wdrożeń Systemów Zarządzania w laboratoriach, doświadczony trener (ponad 350 godzin na sali szkoleniowej).

Zdobyta wiedza: Zapoznanie się z wymaganiami normy ISO 17025, wymaganiami jednostki akredytującej oraz zasadami pracy w akredytowanym laboratorium badawczym.

Certyfikaty: Uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu “System zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym”.

Najbliższe terminy i miejsce szkolenia: Harmonogram szkoleń 2019 r.

W przypadku większych grup oraz na życzenie istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w każdym mieście na terenie Polski. Prosimy o kontakt.

Zgłoszenia: Podpisane karty uczestnictwa (skan lub zdjęcie) należy przesłać e-mailem na adres: info@labiso.pl

Karta uczestnictwa w szkoleniu (pobierz) – .doc – .pdf

Należność za udział w szkoleniu płatna na podstawie faktur VAT, po uprzednim zakwalifikowaniu uczestnika (informacja w mailu zwrotnym).