Auditor Wewnętrzny ISO 17025

Auditor Wewnętrzny Systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym.

Niniejsze szkolenie zawiera elementy i informacje dot. przeprowadzania auditów wewnętrznych w kontekście nowego wydania normy (PN-EN ISO/IEC 17025:2018).

Uczestnicy w trakcie szkolenia zdobywają wiedzę i umiejętności dot. technik auditowania procesów, analizy ryzyka oraz auditowania procedur laboratorium w kontekście jego otoczenia.

Szkolenie skierowane jest do:

 1. Kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania w laboratoriach badawczych pracujących w oparciu o normę ISO 17025.
 2. Studentów/doktorantów, chcących poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć dodatkowe kompetencje pożądane przez pracodawców.
 3. Pracowników akredytowanych lub ubiegających się o akredytację laboratoriów badawczych.
 4. Innych osób zainteresowanych tematyką auditowania systemów zarządzania w laboratoriach badawczych. 

Program szkolenia:

 1. Czym jest audit wewnętrzny ?
 2. Auditowanie Systemów Zarządzania:
  1. Kryteria auditu
  2. Programy auditów wewnętrznych,
  3. Plan auditu
  4. Elementy systemu zarządzania jakie mogą być poddane auditowi
  5. Sposoby przeprowadzania auditów
  6. Realizacja auditu wewnętrznego (spotkanie otwierające, zbieranie dowodów, spotkanie zespołu i podsumowanie ustaleń, spotkanie zamykające, raport z auditu, działania poauditowe – ocena dowodów działań i ocena ich skuteczności).
  7. Formułowanie pytań auditowych
  8. Formułowanie i dokumentowanie niezgodności
  9. Aspekt relacji interpersonalnych w procesie auditu
 3. Wymagania normy dotyczące auditów wewnętrznych.
 4. Proces auditu wewnętrznego w kontekście PN-EN ISO/IEC 17025:2018 – podejście procesowe, analiza ryzyka, laboratorium a jego otoczenie.
 5. Ćwiczenia praktyczne.

Czas trwania szkolenia: 8 godz. (1 dzień).

Cena regularna280 zł netto +23% VAT = 344,40 zł brutto/os.

Cena student/doktorant200 zł netto +23% VAT = 246,00 zł brutto/os.

Forma szkolenia: wykład, ćwiczenia, dyskusja.

Trener: Kierownik ds. Jakości w akredytowanym laboratorium naukowo-badawczym. Audytor wewnętrzny i zewnętrzny ISO 17025, konsultant w zakresie wdrożeń Systemów Zarządzania w laboratoriach, doświadczony trener (ponad 350 godzin na sali szkoleniowej).

Cena za szkolenie obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa oraz koszty organizacyjne.

Zdobyta wiedza: Znajomość zasad przeprowadzania i dokumentowania auditów w laboratoriach badawczych pracujących w oparciu o normę ISO 17025.

Certyfikaty: Uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty ukończenia kursu „Auditor Wewnętrzny Systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym”.

Najbliższe terminy i miejsce szkolenia: Harmonogram szkoleń 2018 r.

W przypadku większych grup oraz na życzenie istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w każdym mieście na terenie Polski. Prosimy o kontakt.

Zgłoszenia: Podpisane karty uczestnictwa (skan lub zdjęcie) należy przesłać e-mailem na adres: info@labiso.pl

Karta uczestnictwa w szkoleniu (pobierz) – .doc – .pdf

Należność za udział w szkoleniu płatna na podstawie faktur VAT, po uprzednim zakwalifikowaniu uczestnika (informacja w mailu zwrotnym).

Szkolenie realizowane jest we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.