Wdrożenia

Oferujemy usługi konsultingu i doradztwa w zakresie wdrażania Systemów zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 oraz przygotowania laboratoriów do akredytacji PCA.

Kompleksowa usługa doradztwa/przygotowania jednostki do akredytacji obejmuje m. in.:

  1. Przegląd aktualnego stanu i możliwości jednostki pod kątem stopnia spełniania wymagań normy.
  2. Szkolenie personelu z podziałem na grupy robocze – omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025, przeprowadzanie auditów wewnętrznych.
  3. Opracowanie procedur systemowych i innych dokumentów.
  4. Koordynowanie wdrażania systemu zarządzania.
  5. Przeprowadzenie auditów wewnętrznych.
  6. Zgłoszenie formalnego wniosku akredytacyjnego, pomoc w obsłudze procesu akredytacji, udział w działaniach poauditowych (wprowadzanie zmian, uzupełnianie dokumentacji, w odniesieniu do niezgodności/spostrzeżeń jednostki akredytującej).

Cena za usługę ustalana jest z klientem indywidualnie w zależności od zakresu, wielkości laboratorium oraz ilości metod badawczych zgłaszanych do akredytacji.

Kontakt: info@labiso.pl, +48 781 833 122.