Zmiany w normie ISO 17025

Zmiany w normie PN-EN ISO/IEC 17025 

Szkolenie dla personelu laboratoriów przygotowujących się do wdrożenia nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Szkolenie skierowane jest do:

  1. Personelu akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Program szkolenia:

  1. Struktura normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
  2. Omówienie wymagań znowelizowanego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025.
  3. Ćwiczenia praktyczne.

Czas trwania szkolenia: 8 godz. (1 dzień).

Cena: 1000 – 2500 zł netto/szkolenie, w zależności od miejsca.

Cena za szkolenie obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa.

Forma szkolenia: wykład, ćwiczenia, dyskusja.

Szkolenie ukierunkowane jest na wskazanie zmian w normie PN-EN ISO/IEC 17025 w stosunku do obowiązującego dotychczas wydania, co pozwoli na właściwe przygotowanie się i rozpoczęcie procesu wdrażania znowelizowanego wydania normy w Państwa laboratorium. 

Trener: Kierownik ds. Jakości w laboratorium naukowo-badawczym akredytowanym wg. nowego wydania normy. Audytor wewnętrzny i zewnętrzny, konsultant w zakresie wdrożeń Systemów Zarządzania w laboratoriach, doświadczony trener (ponad 350 godzin na sali szkoleniowej).

Zdobyta wiedza: Zapoznanie się z wymaganiami znowelizowanego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Certyfikaty: Uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu “Szkolenie doskonalące z zakresu nowelizacji normy PN-EN ISO/IEC 17025”.

Najbliższe terminy i miejsce szkolenia: Do uzgodnienia. 

W celu uzgodnienia ceny, terminu i miejsca szkolenia prosimy o kontakt: info@labiso.pl lub 781 833 122.