Kurs ISO 17025 Online

Kategoria:

Opis

System zarządzania wg normy
PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym.

Kurs jest odpowiedni dla:

  1. Studentów/absolwentów, chcących poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć dodatkowe kompetencje pożądane przez pracodawców.
  2. Pracowników akredytowanych lub ubiegających się o akredytację laboratoriów badawczych.
  3. Innych osób zainteresowanych tematyką systemów zarządzania w laboratoriach badawczych.

Program kursu:

  1. Czym jest system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących ?
  2. Struktura normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.
  3. Akredytacja a certyfikacja.
  4. Omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.
  5. Po co organizacje wprowadzają systemy zarządzania ?
  6. Akredytacja – wady i zalety.

Przejdź do strony z kursem

Kliknij TUTAJ

Uczestnictwo w kursie obejmuje: nieograniczony dostęp do kursu przez 12 miesięcy, certyfikat uczestnictwa przesłany pocztą tradycyjną po ukończeniu kursu. Kurs zawiera odnośniki oraz wzory przykładowych dokumentów do pobrania (formularz sprawozdania z badań itp.). Na życzenie Klienta istnieje możliwość wystawienia faktury pro forma z 7 dniowym terminem zapłaty.

Forma zaliczenia: liczba zakończonych lekcji.

Zdobyta wiedza: Zapoznanie się z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025, wymaganiami jednostki akredytującej oraz zasadami pracy w akredytowanym laboratorium badawczym.

Certyfikaty: Uczestnicy kursu otrzymują pełnowartościowe (akceptowane przez pracodawców) certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu “System zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym”. Certyfikat przesłany zostaje pocztą tradycyjną po ukończeniu kursu, na adres wskazany w formularzu zamówienia.