Szkolenie Online Auditor Wewnętrzny ISO 17025 w laboratorium

Opis

Szkolenie na żywo Online “Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym”.

Szkolenie jest odpowiednie dla:

 1. Auditorów i kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania w laboratoriach badawczych pracujących w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025.
 2. Studentów/doktorantów, chcących poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć dodatkowe kompetencje pożądane przez pracodawców.
 3. Innych osób zainteresowanych tematyką auditowania systemów zarządzania w laboratoriach badawczych.

Program:

 1. Czym jest audit wewnętrzny ?
 2. Auditowanie Systemów Zarządzania:
  1. Kryteria auditu
  2. Programy auditów wewnętrznych,
  3. Plan auditu
  4. Elementy systemu zarządzania jakie mogą być poddane auditowi
  5. Sposoby przeprowadzania auditów
  6. Realizacja auditu wewnętrznego (spotkanie otwierające, zbieranie dowodów, spotkanie zespołu i podsumowanie ustaleń, spotkanie zamykające, raport z auditu, działania poauditowe – ocena dowodów działań i ocena ich skuteczności).
  7. Formułowanie pytań auditowych
  8. Formułowanie i dokumentowanie niezgodności
  9. Aspekt relacji interpersonalnych w procesie auditu
 3. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 dotyczące auditów wewnętrznych.
 4. Proces auditu wewnętrznego w kontekście PN-EN ISO/IEC 17025:2018 – bezstronność, podejście procesowe, analiza ryzyka, laboratorium a jego otoczenie.
 5. Ćwiczenia praktyczne.

Przejdź do strony z kursem

Kliknij TUTAJ

Należność za udział w szkoleniu płatna po uprzednim zakwalifikowaniu uczestnika (informacja w mailu zwrotnym). Na życzenie Klienta istnieje możliwość wystawienia faktury pro forma z 7 dniowym terminem zapłaty.

Forma: Szkolenie NA ŻYWO ONLINE – krótki wykład wprowadzający oraz w przeważającej części ćwiczenia praktyczne wykonywane przez uczestników.

Termin: Kliknij TUTAJ

Trener: mgr Radosław Keller – Kierownik ds. Jakości w akredytowanym laboratorium naukowo-badawczym. Wiceprzewodniczący Komisji ds. Auditorów Klubu POLLAB, audytor wewnętrzny i zewnętrzny. Konsultant w zakresie wdrożeń Systemów Zarządzania w laboratoriach, doświadczony trener (ponad 1000 godzin na sali szkoleniowej).

Certyfikaty: Uczestnicy kursu otrzymują pełnowartościowe (akceptowane przez pracodawców) zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu “Auditor Wewnętrzny Systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym”.