Kurs online “Dobre Praktyki Laboratoryjne (DPL)”.

Kategorie: ,

Opis

Dobra Praktyka Laboratoryjna – zapewnienie jakości badań laboratoryjnych zgodnie z zasadami DPL.

Kurs jest odpowiedni dla:

 1. Studentów/absolwentów, chcących poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć dodatkowe kompetencje pożądane przez pracodawców.
 2. Pracowników laboratoriów badawczych oraz innych osób zainteresowanych tematyką systemów zarządzania w laboratoriach i jednostkach badawczych.

Program kursu:

 1. Dobra Praktyka Laboratoryjna – podstawy prawne.
 2. Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej:
  a. Terminologia stosowana w zasadach DPL.
  b. Organizacja jednostki badawczej i jej personel.
  c. Program zapewnienia jakości.
  d. Jednostka badawcza.
  e. Przyrządy pomiarowe, materiały i odczynniki.
  f. Systemy badawcze.
  g. Materiały badane i materiały odniesienia.
  h. Standardowe procedury operacyjne.
  i. Przeprowadzenie badania.
  j. Sprawozdania z badań.
  k. Archiwizacja zapisów i materiałów.
 3. Kontrola i weryfikacja spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

UWAGA !!!  Sprzedaż kursu prowadzona jest w limitowanych czasowo edycjach.

Przejdź do strony z kursem

Kliknij TUTAJ 

Cena za uczestnictwo w kursie obejmuje: nieograniczony dostęp do kursu przez 12 miesięcy.

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wystawienia faktury pro forma z 7 dniowym terminem zapłaty.

Forma zaliczenia: liczba zakończonych lekcji.

Zdobyta wiedza: Zapoznanie się zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, wymaganiami OECD i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 22 maja 2013 r.oraz zasadami pracy w laboratorium badawczym.

Certyfikaty: Uczestnicy kursu otrzymują pełnowartościowe (akceptowane przez pracodawców) zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu “Dobra Praktyka Laboratoryjna- zapewnienie jakości badań laboratoryjnych zgodnie z zasadami DPL”. Certyfikat przesłany zostaje pocztą tradycyjną po ukończeniu kursu, na adres wskazany w formularzu zamówienia.