O nas

Lojalność.

Zakres działalności laboratoriów badawczych pracujących w oparciu o wytyczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 jest bardzo różny. Laboratoria WIOŚ, laboratoria kryminalistyczne, laboratoria badające żywność, materiały budowlane, zabawki, wodę i ścieki, laboratoria naukowo-badawcze. Nie sposób znaleźć człowieka, który posiadałby wiedzę specjalistyczną obejmującą kilkaset lub nawet tysiące różnych metod badawczych.

Nieuczciwością byłoby powiedzenie, że jesteśmy w stanie przeprowadzić audyt lub specjalistyczne szkolenie w każdym laboratorium. Niestety wiele firm konsultingowych tak właśnie postępuję. Podejmują się realizacji każdego zlecenia. Usługę taką jak dedykowane specjalistyczne szkolenie, czy wdrożenie systemu zarządzania wykonuje się tylko raz, po co więc troszczyć się o klienta ?  Klient dopiero na miejscu dowie się, że specjalista-auditor pracuje w zupełnie innej branży, co więcej, nie posiada on nawet doświadczenia w auditowaniu wymagań 17025, gdyż na co dzień pracuje z normą 9001.

My szanujemy Twój czas i pieniądze. Jeżeli okażę się, że nie posiadamy specjalisty/auditora/szkoleniowca, którego wiedza i doświadczenie będzie wystarczające do udzielenia wsparcia Twojemu laboratorium, po prostu nie rozpoczniemy współpracy.

Lab ISO Consulting