Audity

Specjaliści współpracujący z naszą firmą przeprowadzają audyty wewnętrzne w laboratoriach badawczych pracujących w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025.

Oferta przeprowadzenia auditu przez specjalistów zewnętrznych najczęściej wybierana jest przez laboratoria przygotowujące się do akredytacji, które potrzebują określić, w jakim stopniu wdrożony system zarządzania spełnia wymagania normy i wymagania PCA. Drugą grupę klientów stanowią laboratoria już posiadające akredytację, którym z kolei zależy na spojrzeniu świeżym okiem na pracę organizacji w celu wskazania obszarów do doskonalenia oraz lepszego przygotowania się do wizyt audytorów PCA.

Cena za usługę auditu ustalana jest z klientem indywidualnie w zależności od zakresu auditu, wielkości laboratorium oraz ilości metod badawczych.

Kontakt: info@labiso.pl, +48 781 833 122.